Transparència i rendició de comptes

Apostem per ser una organització de referència dins el món de les cardiopaties congènites ben gestionada i innovadora, participativa i oberta a la participació de totes les persones que s’hi vulguin implicar.

La transparència i la rendició de comptes són dos principis importants que apliquem a CorAvant per poder mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les entitats del Tercer Sector Social.

La contribució dels òrgans de govern, la dels professionals i voluntaris i, en general, la de totes les persones que formen part del projecte social ha estat la Clau per poder construir unes entitats que treballen per aconseguir l’excel·lència que requereixen les persones amb cardiopatia congènita i les seves famílies que constitueixen, sens dubte, la raó de ser.

La nostra visió, missió i valors que encaminen els objectius i accions del nostre dia a dia estan reflectits en el Pla estratègic i en tots el programes i projectes dirigits a donar resposta als reptes que ens proposem.

Apostem per ser una organització de referència dins el món de les cardiopaties congènites ben gestionada i innovadora, participativa i oberta a la participació de totes les persones que s’hi vulguin implicar, donant importància al reconeixement i a les relacions de confiança, vetllant per ser eficaços i sostenibles, orientats a la qualitat, avaluació i valoració de l’impacte dels serveis i projectes que executem, respectuosa en l’entorn i compromesa amb la nostra missió i objectius estratègics.

Dades legals

NIF CorAvant: G64925571

Registre i número: Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 2/2/2009 amb el número de registre de Fundacions 2546.

 

3.058 persones s’han beneficiat dels nostres serveis i projectes.

Hem realitzat 1.193 intervencions psicosocials als serveis d’atenció directa a persones amb cardiopatia congènita, famílies i professionals.

29 centres educatius de tota Catalunya han rebut la formació Les cardiopaties congènites, limitacions i potencialitats.

Comptem amb un equip de 581 voluntaris i voluntàries.

AACIC i CorAvant han rebut un total de 583 donacions durant el 2014.

 

finançament CorAvant