Organització

La Fundació CorAvant està composta per un Patronat i un equip tècnic i de gestió format per professionals de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC)

Patronat de la Fundació CorAvant

President
Jose Vas Paniagua

Secretari
Joaquim Jornet Porta

Vocals
– Rafael Arnaiz Ramos
– Fèlix Castillo López
– Neus Clofent Vilaplana
– Jaume Comas Gras
– Carme Hellin González
– Salvador Mas de Xaxàs Rovellat

 

Equip tècnic i de gestió

La gestió i administració de la Fundació CorAvant es duu a terme a partir d’un conveni amb l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC). L’AACIC vetlla pel funcionament, la prestació de serveis i l’administració de la Fundació CorAvant.