Dades quantitatives i econòmiques

Transparència i rendició de comptes són dos principis importants que apliquem a la Fundació CorAvant per poder mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les entitats del Tercer Sector Social.

Durant el 2016…

Servei de suport a persones amb cardiopatia congènita

♥ 143 persones ateses, que representen un total de 364 intervencions.

50 infants i adolescents han gaudit de les colònies i campaments de l’AACIC CorAvant a La Granja Escola i Cal Graells.

20 infants han participat a l’espai infantil bimensual a Tarragona i a Girona.

11 persones ateses dins del Servei d’Assessorament i atenció laboral.

1.800 infants i famílies s’han beneficiat del Projecte “Fem més agradables les estades a l’hospital”.

♥ Hem realitzat 22 estudis dins el projecte Cardiopatia congènita, activitat física i adaptació al medi a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i a l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona.

Servei d’atenció a famílies amb fills i filles amb cardiopatia congènita

Hem atès a 290 famílies, que sumen un total de 912 intervencions. Els motius més habituals de consulta són el diagnòstic, la preparació a la intervenció quirúrgica, les diferents etapes escolars i l’adolescència.

34 famílies han participat als espais de trobada de pares i mares a Reus (Tarragona) i a Fornells de la Selva (Girona).

14 famílies han participat als ciberespais, el nou espai de trobada virtual de l’AACIC CorAvant.

70 persones han participat a la trobada anual de l’entitat a la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera.

1.647 persones ateses a l’Hospital Vall d’Hebron i a l’Hospital Sant Joan de Déu amb el projecte “A Cor Obert”.

Servei d’informació i assessorament a professionals

♥ Hem atès a 255 professionals del món educatiu. La majoria són mestres d’escoles, professors d’instituts i professionals dels EAPs i de CDIAPs).

♥ Hem format a 202 professionals amb la sessió de formació general “Les cardiopaties congènites, limitacions i potencialitats”, dirigides a claustres i a professionals de la xarxa educativa.

♥ Hem atès a 62 professionals, normalment són psicòlegs, insertors laborals, educadors de Llars d’Infants, monitors de lleure i aquest any hem afegit pediatres i metges de família.

Projecte de voluntariat

♥ 43 voluntaris i voluntàries d’hospital i pallassos d’hospital han participat als projectes “Fem més agradables les estades a l’hospital” i “A Cor Obert”.

♥ 494 voluntaris han participat en actes solidaris organitzats o recolzats per l’entitat.

♥ 15 voluntaris de suport al projecte “Cors Valents” en suport als refugiats i també en tasques administratives.

♥ 10 voluntaris han fet possible els espais de trobada infantils de Reus (Tarragona) i de Fornells de la Selva (Girona).

♥ 9 voluntaris han promogut actes solidaris i divulgatius en benefici de l’entitat en el seu territori.

Recerca

Desarrollo de Métodos de Detección de Neurodesarrollo Anómalo y Alteración Relación Niño-Família-Sociedad en las cardiopatías congénitas. Investigació dirigida per la Dra. Elisa Llurba de la Unitat de Medicina Materno-Fetal de l’Hospital Vall d’Hebron. L’objectiu de l’estudi és determinar quins signes d’alteracions prenatals i postnatals influeixen en el desenvolupament neurològic dels infants amb cardiopaties congènites i detectar paràmetres de risc que poden provocar alteracions en el desenvolupament neurològic.

Impacte de la patologia en el món laboral de les persones amb cardiopatia congènita. L’objectiu d’aquesta recerca és tenir una fotografia de l’impacte que té la patologia en el món laboral de les persones amb aquesta patologia per tal de potenciar respostes a les necessitats que es puguin detectar.

Actes de sensibilització, divulgació i captació de fons

25 actes de sensibilització, divulgació i captació de fons.

33.000 persones han participat en els nostres actes.

77 aparicions en mitjans de comunicació i xarxes socials.

36.692€ recaptats que s’han destinat als serveis d’atenció directa que duu a terme l’AACIC CorAvant.

Comunicació, difusió i xarxes socials

♥ 16.960 usuaris han visitat la web 24.145 vegades.

♥ 30,9% de fidelitat.

♥ 53,41% de les visites són fetes des de Barcelona.

♥ 34,5% de les visites provenen de Facebook.

♥ 2.900 seguidors a les xarxes socials.

♥ 1.605 persones estan subscrites a la newsletter de l’AACIC CorAvant.

♥ 2.250 revistes distribuides

 

Dades econòmiques

Distribució dels ingressos de CorAvant

La Fundació aquest any ha gestionat un total de 8 subvencions de les quals s’ha rebut una resolució positiva en més del 60%. Pel que fa a les donacions, hem tingut 23 del Fons Inés Arnaiz, 100 de donants periòdics i 12 donacions puntuals. Un total de 135 donacions, 126 de les quals han estat de particular i 9 d’empreses.

Distribució ingressos CorAvant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució de les despeses de CorAvant

Les principals despeses han estat destinades al servei d’atenció directa a les persones amb cardiopatia congènita i a les seves famílies, al projecte de colònies d’estiu i a la recerca.

Distribució despeses CorAvant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegeix o descarrega’t els comptes anuals de la Fundació CorAvant – Any 2015