Les xifres de CorAvant (de l’exercici en curs)

En l’exercici del 2017, la Fundació CorAvant ha desenvolupat accions d’informació sobre les cardiopaties congènites, les seves repercussions i els objectius fundacionals de l’entitat a les administracions, fundacions i empreses privades per tal de cercar el suport necessari per a l’execució dels projectes i serveis d’atenció psicosocial destinats a les persones amb cardiopatia congènita i a les seves famílies. També, s’han realitzat diferents fases de treball de camp i anàlisi de les primeres dades dels dos projectes de recerca que es van iniciar l’any 2015. Durant aquest exercici, s’ha fet una anàlisi i avaluació del Pla estratègic 2011-2017 i s’ha dut a terme el pla de comunicació per potenciar la difusió de la fundació a les xarxes socials. La Fundació CorAvant treballem juntament amb l’AACIC, associació de cardiopaties congènites, compartim equip professional, missió i compromís.

Servei d’atenció a persones amb cardiopatia congènita

♥ Hem atès a 129 persones = 258 intervencions psicosocials: 52 primeres entrevistes, 157 entrevistes de seguiment i 49 consultes puntuals.

♥ Hem iniciat una prova pilot a l’Hospital Clínic, l’atenció psicosocial als pacients de la unitat de cardiologia congènita de l’adult coordinada amb la Dra. Montserrat.

Servei d’atenció a famílies

♥ Hem atès a 109 famílies: 48 primeres entrevistes, 89 entrevistes de seguiment i 46 consultes puntuals.

Aventures.Cor

♥ 62 infants i joves  de 6 a 18 anys han participat a les colònies de l’AACIC CorAvant.

 Hem col·laborat al projecte de colònies amb 4.295€, quantitat que ha  fet possible que 28 infants i adolescents poguessin participar de l’activitat ja que les seves  famílies no podien fer front al pagament total de la plaça de colònies.

Nova fase del projecte de recerca al voltant del neurodesenvolupament dels infants amb cardiopatia congènita complexa

 Hem col·laborat en una nova fase de la recerca: Desarrollo de métodos de detección de neurodesarrollo anómalo y alteración relación niño-familia-sociedad en las cardiopatías congènites, a l’Hospital Materno infantil Vall d’Hebron.

 Hem realitzat una nova fase (treball de camp i primers anàlisis de dades) de la recerca psicològica: Impacte en les relacions familiars a partir del diagnòstic de cardiopatia congènita i la seva influencia en el desenvolupament de l’infant.

 Ambdues recerques es fan per un conveni amb la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron Institut de Recerca, l’ICS-Hospital Universitari Vall d’Hebron, la Fundació Blanquerna Universitat Ramón Llull i la Fundació CorAvant.


Els números del 2017

A data d’avui, la Fundació CorAvant està al corrent de pagament dels impostos obligatoris.

Distribució dels ingressos

La Fundació aquest any ha gestionat un total de 10 subvencions de les quals s’ha rebut una resolució positiva en 6. Per primera vegada s’han rebut subvencions de les administracions públiques. Pel que fa a les donacions, hem rebut 23  del Fons Aventures.Cor, 100 de donants periòdics i 12 donacions puntuals. Un total de 135 donacions, 126 de les quals han estat de particulars i 9 d’empreses.

També cal destacar la iniciativa solidària de tres parelles que han donat part o el total del seus  regals de casament a la Fundació.

Ingressos CorAvant 2017

 

 

 

 

 

 

Distribució de les despeses

Les principals despeses han estat  ocasionades pel servei d’atenció directa a les persones amb cardiopatia congènita i a les seves famílies, al projecte Aventures.Cor  i als projectes de recerca que ja fa dos anys que s’estan realitzant.

Despeses CorAvant 2017

 

 

 

 

 

 

 

El Patronat de la Fundació CorAvant va aprovar els comptes anuals de 2017 el 29 de juny de 2018 a Barcelona.

Consulta els comptes de la Fundació CorAvant de l’any 2017

Llegeix o descarrega’t la memòria 2017 de la Fundació CorAvant