Les xifres de CorAvant

En l’exercici del 2018, la Fundació CorAvant ha desenvolupat accions de suport psicosocial i acompanyament a persones amb cardiopatia congènita i a les seves famílies en diferents entorns relacionats amb l’impacte de la patologia i els seus tractaments. També s’ha col·laborat amb campanyes d’informació i sensibilització junt amb l’AACIC i s’ha donat un impuls al projecte de colònies terapèutiques, al projecte de suport als refugiats i al projecte de recerca que s’està duent a terme des de fa tres anys.

Totes aquestes accions s’han pogut dur a terme gràcies a l’aplicació del conveni amb l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) i al suport extern de professionals experts en la gestió i administració d’entitats del Tercer Sector.

Descarrega’t la memòria 2018 de la Fundació CorAvant

Servei d’atenció a persones amb cardiopatia congènita i a les seves famílies

♥ La Fundació CorAvant ha contribuït amb 32.480 € als serveis d’atenció psicosocial a persones amb cardiopatia congènita i a les seves famílies a través de conveni amb l’AACIC amb un total de 235 beneficiaris. 

Aventures.Cor

77 infants i adolescents han participat a les colònies terapèutiques. 

Recerques

  Finalització de la fase de treball de camp epr part de la neuropsicologia de la recerca “Desarrollo de métodos de detección de neurodesarrollo anómalo y alteración relación niño-familia-sociedad en las cardiopatías congénitas”, a l’Hospital Infantil de la Vall d’Hebron.

 Nova fase (finalització del treball de camp i primer anàlisi de dades) de la recerca psicològica “Impacte en les relacions familiars a partir del diagnòstic de cardiopatia congènita i la seva influencia en el desenvolupament de l’infant”.

Les dues recerques es fan a través d’un conveni amb la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron Institut de Recerca, l’ICS-Hospital Universitari Vall d’Hebron, la Fundació Blanquerna Universitat Ramon Llull i la Fundación CorAvant.


Els números del 2018

A dia d’avui, la Fundació CorAvant està al corrent de pagament dels impostos obligatoris.

Ingressos

Ingressos 2018 Fundacio CorAvant
  • La Fundació aquest any ha gestionat un total de 22 subvencions, de les quals ha rebut una resolució positiva de 9 i 3 no s’han resolt (l’any 2017 es van tramitar 10 subvencions).
  • S’han ampliat les sol·licituds d’ajuda a les fundacions i empreses privades, però no van tenir un impacte positiu respecte al nombre de peticions totals presentades.
  • Hem rebut un total de 180 donacions de particulars i empreses (41 donacions més que el 2017). L’origen de les donacions va ser: 14 del Fons Aventures.Cor, 139 donacions de donants periòdics, 20 donacions puntuals de particulars, i 7 donacions puntuals d’empreses.

 

 

Despeses

Despeses 2018 Fundacio CorAvant
  • Les principals despeses estan ocasionades pel servei d’atenció directa a les persones amb cardiopatia congènita i a les seves famílies, al projecte Aventures.Cor, i als projectes de recerca.

 

 

 

 

 

Pressupost 2020 de la Fundació CorAvant

Comptes 2018 de la Fundació CorAvant