Organització

La Fundació CorAvant està composta per un Patronat i un equip tècnic i de gestió format per professionals de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC)

La Fundació CorAvant

Organigrama Fundació CorAvant

Patronat de CorAvant

La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat.

Està format per un mínim de cinc i un màxim d’onze Patrons/es, d’entre els quals hi ha un president, un secretari (pot ser o no ser patró) i els vocals.

Presidenta

Griselda Fillat

 

 

 

 

 

 

Griselda Fillat Riberas
Pensionista (anteriorment, professora d’alemany i castellà).
Patrona.
Presidenta de la Fundació CorAvant des del gener de 2018.

Sóc afectada de cardiopatia congénita i voldria contribuir, en la mesura del possible i segons la meva experiència i vivència com a afectada, a millorar la tasca de la fundació.

El Patronat podrà delegar la representació de la Fundació al president.

Contacta amb la Griselda Fillat

Secretari

Borja Pardo

 

 

 

 

 

 

Borja Pardo Ibañez
Advocat.
Patró.
És vocal de la Fundació des del gener de 2018 i des del 13 de juny de 2019 n’és el secretari.

La meva motivació és col·laborar de forma directa amb la Fundació i ajudar a portar a terme els seus objectius fundacionals.

Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del president.

Contacta amb en Borja Pardo

Vocals

Neus Clofent Vilaplana

 

 

 

 

 

 

Neus Clofent Vilaplana
Comercial en el sector tèxtil.
Patrona.
És vocal de la Fundació des del juny de 2015.

M’agrada format part d’un grup de persones que es dediquen a fer una gran tasca, tan en l’àmbit familiar com social en el món de les cardiopaties.

Jaume Comas Gras

 

 

 

 

 


Jaume Comas Gras
Actor.
Patró.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).

Carme Hellín González

 

 

 

 

 

Carme Hellín González
Pensionista.
Patrona.
És vocal de la Fundació des del juny de 2013.

Tinc una cardiopatia congènita i sóc la presidenta de l’AACIC. Vull contribuir a ajudar a la Fundació en els propers anys.

silueta home

Salvador Mas de Xaxàs Rovellat
Patró.
És vocal de la Fundació des de la seva creació (juny 2008).

 

Equip tècnic i de gestió

La gestió i administració de la Fundació CorAvant es duu a terme a partir d’un conveni amb l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC).

Coneix l’equip de l’AACIC

Per a més informació, consulta els Estatuts de la Fundació CorAvant