Missió CorAvant

Oferim resposta a les necessitats socials de les persones amb cardiopatia congènita, de les seves famílies i dels professionals

La nostra missió consisteix en oferir resposta a les necessitats socials de les persones amb cardiopatia congènita, a les seves famílies i als professionals de la xarxa amb els que ens relacionem, afavorint el coneixement d’aquesta patologia a la societat i potenciant la recerca no clínica en les institucions, tot això garantitzant la sostenibilitat econòmica a través de recursos propis i/o de tercers amb els que es mantenen aliances pel desenvolupament d’activitats d’alt valor afegit.

missio coravant