Què son las cardiopaties?

Una cardiopatia congènita és una malformació de l’estructura del cor que s’inicia des del primer moment de la gestació que requereix de seguiment mèdic al llarg de tota la vida i, sovint, de tractament quirúrgic.

Una cardiopatia congènita és una malformació en l’estructura del cor ja sigui en les seves vàlvules, cavitats, venes o artèries… La majoria s’inicien des del primer moment de la gestació i d’altres poden aparèixer durant els primers anys de vida, però en qualsevol dels casos el terme congènit fa referència a la predisposició del cor a patir aquesta cardiopatia. Tot i que encara es desconeixen les causes d’aquestes malformacions, en l’actualitat podem parlar d’alguns factors de risc com l’edat gestacional de la mare, el tabaquisme, l’alcoholisme o l’ús de drogues durant l’embaràs o patir algunes malalties com ara el lupus o la rubèola, entre d’altres.

Quin és el seu índex d’incidència?

1 de cada 120 nadons neix amb una cardiopatia congènita. A Catalunya neixen 15 infants a la setmana sent en l’actualitat una població superior a les 40.000 persones.

Quants tipus de cardiopatia congènita existeixen?

Existeixen al voltant de 300 diagnòstics diferents de cardiopatia congènita. Tot i que les persones afectades tenen unes característiques comunes, cada diagnòstic tindrà una evolució, un pronòstic i, fins i tot, un tractament diferent depenent de cada cas i de diversos factors.