Dades quantitatives i econòmiques

La Fundació CorAvant treballa conjuntament amb l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) per atendre a nivell psicosocial les necessitats de les persones que tenen problemes de cor congènits o adquirits en l’edat pediàtrica. També donem suport a les seves famílies i desenvolupem projectes que donen respostes específiques a necessitats detectades causades per les repercussions de la patologia en el dia a dia.

Memòria d’activitats i econòmica 2019 de la Fundació CorAvant

El 2019, CorAvant ens hem centrat en els joves i adults com a beneficiaris principals dels projectes.

Durant aquest any:

 • Hem acompanyat i donat suport psicosocial a joves i adults amb problemes de cor i a les seves famílies, en les situacions que els amoïnen i preocupen per poder desenvolupar el seu projecte de vida.
 • Hem format part del projecte Aventures.Cor, les colònies terapèutiques i inclusives de Nadal, Setmana Santa i Estiu, adreçades a infants i adolescents.
 • Hem fomentat i realitzat projectes de recerca.
 • Hem impulsat el projecte Cors Valents de suport als infants amb cardiopatia congènita en situació de refugiats.
 • Hem creat el projecte Cos i Ment, taller destinat a joves i adults amb cardiopatia.
 • Hem sumat esforços amb l’AACIC en les campanyes de sensibilització per promoure la visibilitat de les persones amb aquestes patologies.
 • Hem elaborat el Pla estratègic per als propers cinc anys.

Totes aquestes accions s’han pogut dur a terme gràcies a la prestació de serveis per part de l’Associació de Cardiopaties, AACIC, a través del conveni de col·laboració i a la contractació de professionals autònoms. Compartim equip professional, missió i compromís.

Consulta o descarrega’t la memòria 2019 de la Fundació CorAvant

Serveis d’atenció psicosocial

 • Hem contribuït al projecte amb més de 34.000€. Hem atès 207 persones amb problemes de cor des del naixement o de la infància i les seves famílies (101 joves i adults atesos, i 106 famílies), que corresponenn a 523 accions d’informació, assessorament i suport psicosocial.

Cos i Ment

 • Durant el mes de novembre del 2019, es va realitzar la prova pilot d’un taller de nova creació després de detectar en els joves i adults amb problemes de cor un seguit de dèficits d’informació respecte a alguns temes relacionats amb la salut. El taller Cos i Ment, dirigit a joves i adults amb cardiopatia, es va realitzar amb 8 participants en una sessió de treball de 4 hores i es van tractar temes relacionats amb l’alimentació, l’exercici físic, la reeducació postural i les emocions. Es va fer una part teòrica i una molt pràctica, sobretot la part de l’exercici físic i postural. Els participants van valorar el taller amb un alt grau de satisfacció i van demanar continuar realitzant el taller per a aprofundir més en cada un dels temes. El projecte es va dissenyar de nou i es voldrà executar durant l’exercici del 2020.

Recerca

Seguim donant suport a la investigació per a millorar la qualitat de vida de les persones amb cardiopaties congènites:

 • Disseny de l’estudi de recerca per a la detecció de necessitats de les famílies amb joves amb cardiopatia congènita.
 • Hem realitzat la fase 2 del projecte d’investigació sobre l’impacte del diagnòstic en l’entorn familiar: Impacte de les relacions familiars a partir del diagnòstic de cardiopatia congènita i la seva influència en el desenvolupament de l’infant. S’han publicat els resultats de la fase i s’han distribuït a les 150 famílies participants de la recerca.

Cors Valents, al costat dels infants refugiats

 • Hem donat suport a 17 infants amb cardiopatia als camps de refugiats del Sàhara Occidental, juntament amb l’equip de la Unitat de Cardiologia Pediàtrica de l’Hospital Infantil Vall d’Hebron.

Aventures.Cor

 • 76 infants i adolescents han participat en les colònies terapèutiques de l’AACIC CorAvant.

Sensibilització i captació de fons

 • Hem realitzat 14 actes de sensibilització i captació de fons, amb l’ajuda de 10 persones voluntàries.

Divulgació

 • Web: fundaciocoravant.org ha tingut 2.428 visites de 2.151 persones usuàries.
 • Facebook: 2.527 seguidors/es (el 74% són dones).
 • Twitter: 870 seguidors/es (54% dones i el 46% homes).
 • Instagram: 879 seguidors/es (el 76% són dones). Ha tingut un creixement del 375.14% en els últims 5 anys.
 • Newsletter mensual: 1.370 subscriptors/es.
 • Revista 24: Infància amb cardiopatia. 1.555 unitats impreses.

Els números del 2019

Ingressos: 64.609,73 €

La principal font d’ingressos prové dels donatius de particulars i empreses (29.755,76 €). S’han sol·licitat 21 subvencions, de les quals se n’han aprovat 12. Pel que fa a les donacions, hem rebut 125 donacions periòdiques i 31 puntuals.

CorAvant_ingressos2019

Despeses: 64.194,31 €

Més de la meitat de la despesa ha estat generada pels serveis d’atenció directa de suport psicosocial.

CorAvant_despeses2019

Pressupost 2020 de la Fundació CorAvant

Comptes anuals de la Fundació CorAvant 2019

Consulta les Memòries anuals de la Fundació CorAvant