Atenció als professionals

“El desconeixement sobre les repercussions de la patologia no ajuda a entendre què li passa a una persona amb cardiopatia congènita situació que, als professionals, els pot despertar pors, angoixes i bloquejos a l’hora de treballar amb ells”.

La majoria d’aquests professionals són mestres d’escoles, professors d’instituts i psicòlegs dels EAPs i de CDIAPs. A més, des del Servei d’Atenció als professionals duem a terme sessions de formació general dirigides a l’equip educatiu, al claustre de mestres i professors del centre i als professionals dels serveis de la xarxa. El títol de la formació s’anomena Les cardiopaties congènites, limitacions i potencialitats.

Tot i que la demanada és menor, també atenem a professionals de fora del context escolar que tenen relació amb persones amb cardiopatia congènita. Estem parlant de psicòlegs, insertors laborals, educadors de Llar d’Infants, monitors de lleure, entre d’altres.

Des de l’AACIC CorAvant creiem que el diàleg obert de l’entitat amb els diferents professionals que intervenen en les vides de les persones amb cardiopatia congènita és primordial per aconseguir una millor qualitat de vida per elles i les seves famílies.


Atenció a famílies amb fills i filles amb cardiopatia congènita

“Entendre què li passa al meu fill, què amb passa a mi i a la meva família ha estat el primer pas per acceptar que la meva vida ha canviat des del naixement del meu fill amb cardiopatia congènita”.

 

 

 

 

 

 

Dins del Servei d’Atenció a famílies amb fills i filles amb cardiopatia congènita hi trobem els projectes A Cor Obert i Fem més agradables les estades a l’hospital

“Quan estàs a l’hospital et sembla que t’estàs tornant boja, va molt bé trobar-te amb algú que t’entén i t’ajuda a sortir de l’espiral”.

Quan uns pares reben la notícia que el seu fill o filla pateix una malaltia greu, tota la família es veu afectada. És un moment de crisi inevitable, un moment en què tots han d’afrontar una nova situació. És per aquest motiu que la intervenció del psicòleg en l’entorn hospitalari és molt important.

Per complementar i fer créixer aquests dos projectes hem creat el projecte Mare a Mare. La primera experiència s’està duent a terme a l’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron des de mitjans del 2015 i consisteix a oferir intercanvi d’experiències entre iguals. Les mares són les que porten el pes de l’acompanyament dels seus fills i les que necessiten més recolzament. L’objectiu del projecte és que mares d’infants amb cardiopatia congènita que ja han passat per la situació d’hospitalització dels seus fills o filles comparteixin l’experiència amb d’altres que ho estan vivint en l’actualitat a l’hospital.

A més, cada any organitzem la Trobada Anual de l’AACIC CorAvant. I oferim també els Espais de pares i mares i els Espais infantils a les demarcacions de Tarragona i Girona.