Serveis

Atenció als professionals

Assessorem i donem informació a mestres, pediatres, fisioterapeutes, monitors/es, orientadors/es laborals i altres professionals sobre les repercussions de néixer i créixer amb una cardiopatia congènita.

“El desconeixement sobre les repercussions de la patologia no ajuda a entendre què li passa a una persona amb cardiopatia congènita situació que, als professionals, els pot despertar pors, angoixes i bloquejos a l’hora de treballar amb ells”.

La majoria d’aquests professionals són mestres d’escoles, professors d’instituts i psicòlegs dels EAPs i de CDIAPs. A més, des del Servei d’Atenció als professionals duem a terme sessions de formació general dirigides a l’equip educatiu, al claustre de mestres i professors del centre i als professionals dels serveis de la xarxa. El títol de la formació s’anomena Les cardiopaties congènites, limitacions i potencialitats.

Tot i que la demanada és menor, també atenem a professionals de fora del context escolar que tenen relació amb persones amb cardiopatia congènita. Estem parlant de psicòlegs, insertors laborals, educadors de Llar d’Infants, monitors de lleure, entre d’altres.

Des de l’AACIC CorAvant creiem que el diàleg obert de l’entitat amb els diferents professionals que intervenen en les vides de les persones amb cardiopatia congènita és primordial per aconseguir una millor qualitat de vida per elles i les seves famílies.