Serveis

Atenció a persones amb cardiopatia congènita

Millorem la qualitat de vida de les persones amb cardiopatia congènita oferint-los atenció social, emocional, psicològica i educativa, i informacions al voltant de les cardiopaties congènites i les seves repercussions.

“Quan vaig adonar-me que el què hem passava a mi li passava a d’altres persones amb cardiopatia congènita, vaig adonar-me que havia canviat la meva mirada sobre la meva vida.”

joves
adults

 

 

 

 

Dins d’aquest servei hi trobem els següents projectes:

Orientació acadèmica i professional.

Cardiopaties congènites, activitat física i adaptació al medi.

Colònies per a infants i joves amb cardiopatia congènita.