Visió CorAvant

Volem ser l’espai de referència a nivell nacional i internacional sobre les cardiopaties congènites

La nostra visió és constituir-nos en el punt de referència a nivell nacional i internacional per les cardiopaties congènites, utilitzant la nostra capacitat per traccionar sobre la societat i els estaments públic -privats per a donar suport, defendre i respondre sobre els interessos de les persones amb cardiopatia congènita, que es situen en el centre de totes les activitats i que reben els nostres serveis en un marc d’excel·lència, innovació i millora continua

visio