El Projecte d’acollida a persones d’Ucraïna de la Fundació CorAvant acull 59 persones

D’aquestes 59 persones, 26 són menors d’edat (entre 4 mesos i 17 anys) i 33 són persones adultes (31 dones i 2 homes d’entre 18 i 63 anys).