Les cardiopaties

Les malalties cardiovasculars són trastorns del cor i dels vasos sanguinis. Poden ser congènites o adquirides i es poden manifestar en l’edat pediàtrica o adulta. N’hi ha de molts tipus: les isquèmiques, la insuficiència cardíaca, les familiars i genètiques, les arrítmies, etc. i dins de cadascuna en trobem diversos graus.

Les cardiopaties congènites són el grup més freqüent dins el de malformacions congènites. Parlem de cardiopaties simples, moderades, complexes…, amb una varietat de més de 300 diagnòstics diferents que requereixen un seguiment mèdic al llarg de tota la vida i, sovint, de tractament quirúrgic o cateterisme.

A Catalunya, actualment, hi viuen més de 60.000 persones amb una cardiopatia congènita, de les quals dues de cada tres són adultes. Totes elles lluiten dia a dia amb el seu cor per viure. La societat ha de conèixer la seva realitat per tal de respectar-la, incloure-la i acollir-la.

Hi ha altres tipus de cardiopaties que no són degudes a malformacions estructurals del cor, però que poden provocar alteracions en el seu funcionament , i que es poden manifestar durant la infantesa o adolescència. Dins d’aquest grup hi ha les arrítmies, les miocardiopaties o les cardiopaties adquirides durant la infantesa (afectacions de vàlvules, etc.) El trasplantament cardíac és una solució quirúrgica a algunes d’aquestes cardiopaties.

Davant el diagnòstic de malaltia cardiovascular és molt important que la persona i el seu entorn més proper es facin conscients de la situació, per tal de fer els canvis necessaris i adaptar-se a les noves circumstàncies.