Transparència

L’honestedat i la transparència de la nostra activitat i en la rendició de comptes és un dels nostres grans valors.

A l’apartat de qui som d’aquesta web, també pots consultar les memòries anuals de l’entitat.

Documentació legal

Documentació 2020

 • Comptes anuals 2020
  (inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses)

Documentació 2019

 • Comptes anuals 2019
  (inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses)

Documentació 2018

 • Comptes anuals 2018
  (inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses)

Documentació 2017

 • Comptes anuals 2017
  (inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses)

Documentació 2016

 • Comptes anuals 2016
  (inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses)