Política de privacitat

del portal web de la Fundació CorAvant.

Prèvia. Abast de la política de privacitat i tractament de dades personals

La política sobre tractament de dades personals serà aplicable als usuaris de la web de la Fundació CorAvant, així com a totes aquelles persones físiques que facilitin les seves dades personals a través de les vies habilitades i indicades per a això.

1. Identitat i adreça del Responsable del Tractament

El titular i responsable del tractament a l’efecte de les Lleis de Protecció de Dades aplicables i, en concret, del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD), és la Fundació CorAvant, amb CIF G-64925571, amb domicili situat al carrer Martí i Alsina, 22, local, 08031, de Barcelona i amb el correu electrònic coravant@fundaciocoravant.org

2. Dades de contacte del DPO de Fundació CorAvant

En cas que desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per a formular qualsevol reclamació, consulta o dubte en matèria de protecció de dades, pots enviar-nos un correu electrònic a: dpo@aacic.org

3. Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

La Fundació CorAvant, com a responsable del lloc web i de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), per la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

4. Tractament de les dades i la seva confidencialitat

La Fundació CorAvant informarà sempre sobre quines dades són d’obligatori emplenament i necessàries per al compliment de les finalitats que més endavant es detallen.

Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -si escau i en virtut de la corresponent autorització- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments duts a terme per la Fundació CorAvant segons la naturalesa i la sensibilitat de les dades facilitades del lloc web.

No obstant això, advertim i informem que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual la Fundació CorAvant no podrà tenir-se per responsable de tals pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment de la presència de virus o altres elements, o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o a la descàrrega de continguts des del lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (maquinari i programari).

5. Dades personals

Fan referència a qualsevol informació o dades identificatives (per exemple, nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el Document Nacional d’Identitat). Les dades personals inclouen informació tal com el correu electrònic, adreces postals particulars, número de telèfon mòbil, contingut generat per l’usuari, entre altres. També podria incloure identificadors numèrics únics com l’adreça IP del seu ordinador o l’adreça MAC del seu dispositiu mòbil, i també la informació que obtenim a través de les galetes (cookies).

6. Recollida de dades personals i finalitats del tractament

Podem recaptar o rebre les seves dades a través del nostre lloc web mitjançant el formulari de contacte per exemple. Per això, en alguns casos l’usuari facilita directament les seves dades (quan per exemple es posa en contacte amb nosaltres) i, en altres casos, les recaptem nosaltres (quan per exemple utilitzem les galetes per comprendre com l’usuari usa el nostre lloc web).

Trobaràs més informació detallada en la següent taula:

EpígrafInformació bàsicaInformació addicional
Responsable del tractamentLa Fundació CorAvant és el titular del lloc web www.fundaciocoravant.orgCIF G-64925571, amb domicili al carrer Martí i Alsina, 22, local, 08031, Barcelona i correu electrònic coravant@fundaciocoravant.org
Finalitat del tractament i conservació de les dadesContactar amb la Fundació CorAvant per realitzar qualsevol consulta sobre els serveis que prestem.

Prestació a través del lloc www.fundaciocoravant.org de serveis d’informació a l’efecte d’atendre consultes.

Fer arribar comunicacions comercials, atendre sol·licituds d’inscripció a esdeveniments, candidatures d’ocupació i notes informatives del sector d’activitat de la Fundació CorAvant.

Tractament de categories especials de dades.

Proveïdors amb accés a dades.
El titular de les dades consent expressament al fet que el responsable del tractament executi les següents activitats i/o accions:

Contacte: les dades se sol·liciten per poder contactar amb l’usuari que ha mostrat interès per l’entitat, per informar-lo d’esdeveniments, així com poder enviar-li informació, notícies per qualsevol mitjà de les accions socials pròpies de la Fundació, així com per gestionar incidències, dubtes o queixes de les quals pugui tenir coneixement.

Voluntariat: les dades personals es sol·liciten per poder gestionar les accions de voluntariat de la Fundació, o de terceres fundacions o associacions col·laboradores, o bé per altres mitjans.

Valorar la candidatura de l’usuari a partir de la recepció del currículum a través del nostre correu electrònic de contacte coravant@fundaciocoravant.org

L’enviament de comunicacions per mitjans electrònics i la subscripció al butlletí electrònic informant a les persones interessades de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies i altres informacions sobre els serveis de la Fundació iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari, de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través del nostre proveïdor de màrqueting en línia Mailchimp, el qual compleix amb els principis de protecció suficients que estableix i exigeix el RGPD.

Categories especials de dades: la Fundació CorAvant tracta categories especials de dades per l’execució de les finalitats previstes en els àmbits d’actuació de l’entitat basats en el suport de les persones que viuen amb una cardiopatia congènita, així com les del seu entorn més immediat, així com per a la promoció de campanyes de donació de sang.

Proveïdors amb accés a dades: si és necessari, les dades seran tractades per terceres empreses que ens ajuden a proporcionar servei, com a proveïdors de plataformes i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades d’usuaris.

Mentre es mantingui la relació amb la Fundació CorAvant les seves dades personals seran conservades.

Un cop acabi la relació, les dades es conservaran durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir en els terminis de prescripció prevists en la resta de normativa que pugui resultar d’aplicació.

Així mateix, l’usuari podrà deixar de rebre informació quan ho desitgi i sol·licitar que les seves dades siguin eliminades. En el supòsit que contacti únicament puntualment amb nosaltres, les dades només es conservaran el temps necessari per tramitar la sol·licitud i després seran suprimides.
Base de legitimació del tractamentConsentiment exprés.

Interès legítim.

Imperatiu legal.

Execució o compliment d’obligacions contractuals.
El consentiment exprés es donarà amb la sol·licitud d’informació dels serveis de la Fundació CorAvant i la subscripció al butlletí electrònic.

L’interès legítim servirà de base per donar resposta a les consultes de l’usuari i proporcionar la informació requerida, així com, si escau, per l’enviament puntual de comunicacions comercials.

L’imperatiu legal es donarà quan el tractament sigui necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

L’execució o compliment d’obligacions contractuals es donarà quan el tractament sigui necessari per a l’execució d’un contracte en el qual la persona interessada en sigui part, o per l’aplicació de petició de l’usuari de mesures precontractuals.
DestinatarisLes dades podran ser tractades per altres entitats (encarregades del tractament) per a la bona finalitat de la prestació de serveis de la Fundació CorAvant.

La cessió a tercers de les dades per a altres finalitats requerirà el consentiment de l’usuari.
Les dades seran tractades per terceres empreses que ens ajuden a proporcionar serveis, com a proveïdors de plataformes i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades personals, sense la necessitat que atorgui el seu consentiment, tenint en compte que la Fundació CorAvant ja s’ocupa d’establir una relació contractual amb les encarregades del tractament amb la intenció de guardar la més estricta confidencialitat en el tractament de dades personals. Així mateix, el tractament efectuat també anirà dirigit a organitzacions sense ànim de lucre dins de les seves activitats legítimes i relatives a dades personals dels seus membres o contractes regulars.
DPOEn mèrits dels quals disposen els articles 37 RGPD i 36 LOPDGDD, la Fundació CorAvant està obligada a la designació d’un delegat de Protecció de Dades.Dades de contacte del DPO: dpo@aacic.org
DretsL’usuari pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament o portabilitat de les dades; així com revocar el consentiment per al tractament de les dades.L’usuari pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament o portabilitat de les dades; així com revocar el consentiment per al tractament de les dades, mitjançant un correu electrònic a coravant@fundaciocoravant.org

En compliment de l’article 80 del RGPD, l’usuari té dret a donar mandat a l’autoritat de control espanyola perquè, si s’escau, exerceixi en el seu interès els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades.
Procedència de les dadesDe l’usuari interessat o de tercers.Les dades que es tracten procedeixen de l’usuari interessat i/o de tercers autoritzats per la Fundació CorAvant.

Les categories de les dades que tractem són:

– Dades identificatives i de contacte dels usuaris/beneficiaris.

– Dades identificatives i de contacte dels donants voluntaris.

– Dades referents al currículum personal de les candidatures: formació acadèmica, experiència laboral, perfil professional…

– Dades relatives a la plantilla de la Fundació CorAvant.

– Dades relatives als proveïdors de la Fundació CorAvant.

Des de la Fundació CorAvant ens comprometem a protegir les dades personals i a prendre totes les precaucions raonables per fer-ho. I exigim contractualment que els tercers de confiança que manegen les dades personals facin el mateix.

Sempre fem el nostre millor esforç per protegir les dades personals i una vegada que hem rebut la informació personal, utilitzem procediments estrictes i funcions de seguretat evitar l’accés no autoritzat. Però, com que la transmissió d’informació a través d’Internet no és completament segura, no podem garantir la seguretat de les dades transmeses al nostre lloc web. És per això que qualsevol transmissió és sota el seu propi risc.

7. Transferència en circumstàncies especials

Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d’actius substancial, reorganització, transformació o liquidació del lloc web http://fundaciocoravant.org del qual és titular actualment la Fundació CorAvant, llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recaptada en aquest lloc web a una o més parts rellevants adquirents, comunicant-li per a això el canvi de responsable de les seves dades.

8. Condicions d’ús del lloc web

El lloc web conté material elaborat per la Fundació CorAvant amb finalitats merament informatives. La informació inclosa en el lloc web no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament professional i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

La Fundació CorAvant no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se d’aquesta.

La Fundació CorAvant es reserva el dret de modificar, desenvolupar i/o actualitzar el contingut d’aquesta web, l’avís legal, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicables a la web sense necessitat de notificació prèvia.

9. Propietat intel·lectual

Tot el contingut de la web, inclosos els textos, marques, signes distintius, logos, imatges, gràfics i dissenys, són propietat de la Fundació CorAvant i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual.

En cap cas l’accés al portal atorga a l’usuari el dret sobre aquest contingut, ni tan sols per la seva mera reproducció per a ús personal.

10. Enllaços

Finalment, encara que la Fundació CorAvant facilita enllaços a pàgines web de tercers, no es fa responsable dels continguts que es troben en aquestes pàgines, en la mesura en què són gestionades per tercers aliens a la Fundació. I tampoc es fa responsable de les dades personals ni del tractament que es realitzi a través de les pàgines web esmentades.

11. Canvis en la política de privacitat

La Fundació CorAvant es reserva el dret a modificar la política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a recomanacions i directrius de l’autoritat de control pertinent. En aquests supòsits, la Fundació CorAvant informarà degudament de les actualitzacions i canvis en la seva política de privacitat.