Memòries anuals

La memòria és una de les eines que tenim a l’entitat per garantir la transparència i la rendició de comptes, i informar-te de les activitats que hem dut a terme i els resultats aconseguits.

Fes clic a la imatge de cada memòria i podràs consultar-ne el seu contingut.

Memòria 2023 CorAvant

Memòria 2022 CorAvant

Memòria 2021 CorAvant

Memòria 2020 CorAvant

Memoria CorAvant 2020

Memòria 2019 CorAvant

Memòria 2018 CorAvant

Memòria 2017 CorAvant

Memòria 2016 CorAvant

Històric memòries CorAvant