CorAvant

La Fundació CorAvant es va constituir l’any 2008 gràcies a l’impuls de l’AACIC, Associació de Cardiopaties Congènites (1994).

Les dues entitats treballen conjuntament per tal de garantir l’atenció psicosocial de les persones que viuen amb una cardiopatia, de les seves famílies i dels professionals del seu entorn dins del context no clínic. L’AACIC centra la seva missió en la infància i l’adolescència, i CorAvant en la joventut i les persones adultes.

 • Atenem persones amb cardiopaties congènites o d’altres patologies cardíaques, les seves famílies i els professionals amb els quals es relacionen.
 • Comptem amb un equip de professionals especialitzats en les repercussions de les cardiopaties en el dia a dia.
 • Estem en contacte directe amb els equips de cardiologia dels hospitals de referència: l’Hospital Clínic i l’Hospital Vall d’Hebron, així com amb altres professionals que puguin acompanyar-te a fer una vida tan normalitzada com sigui possible.

Des de l’entitat treballem també en el projecte Cors Valents, de suport a les persones amb cardiopatia congènita que viuen com a refugiats i en situació d’especial vulnerabilitat.

Cors Valents neix el març de 2016 fixant la mirada en aquells nens i nenes que han nascut en guerra o fora del seu país, amb l’objectiu d’identificar les seves necessitats, emprendre processos legals i traslladar-los a Espanya o a altres països d’acollida de la Unió Europea.

Els objectius de la Fundació CorAvant són:

 • Prestar serveis d’atenció integral a les persones joves o adultes amb cardiopatia congènita i d’altres patologies del cor manifestades en l’edat pediàtrica, a les seves famílies, i als professionals amb els quals tinguin relació al llarg de les diferents etapes de la vida.
 • Potenciar i impulsar iniciatives d’investigació sobre el grup de patologies del cor i les seves repercussions en la vida quotidiana.
 • Potenciar i impulsar projectes i serveis d’inclusió per a persones joves i adultes amb cardiopatia congènita i adquirida en els diferents àmbits de la societat (laboral, lúdic, formatiu…)
 • Vetllar pel compliment dels drets i deures dels pacients.
 • Informar i sensibilitzar a la societat sobre l’existència de persones joves i adultes amb problemes de cor i de la seva realitat.
 • Donar suport a les persones amb patologies del cor que tenen la condició de refugiats perquè puguin rebre assistència sanitària adequada i tractaments mèdics que els permetin viure.
 • Formar i fomentar el voluntariat com a forma de col·laboració per aconseguir els objectius de la Fundació CorAvant.

Missió

La nostra missió consisteix a oferir resposta a les necessitats socials de les persones amb cardiopatia congènita, a les seves famílies i als professionals de la xarxa amb els que ens relacionem, afavorint el coneixement d’aquesta patologia a la societat i potenciant la recerca no clínica en les institucions, tot això garantint la sostenibilitat econòmica a través de recursos propis i/o de tercers amb els que es mantenen aliances pel desenvolupament d’activitats d’alt valor afegit.

Visió

La nostra visió és constituir-nos en el punt de referència en l’àmbit nacional i internacional per les cardiopaties congènites, utilitzant la nostra capacitat per traccionar sobre la societat i els estaments públic -privats per a donar suport, defendre i respondre sobre els interessos de les persones amb cardiopatia congènita, que se situen en el centre de totes les activitats i que reben els nostres serveis en un marc d’excel·lència, innovació i millora contínua.

Valors

 • Passió, compromís i respecte a les diferències en el desenvolupament de les nostres activitats.
 • Tolerància, reconeixement a l’altre i empatia com a norma de conducta present en les relacions amb usuaris, beneficiaris, col·laboradors,  voluntariat, proveïdors i professionals d’entitats públiques i privades.
 • Honestedat i transparència en l’exercici de les nostres funcions i en la rendició de comptes als qui ens brinden el seu suport desinteressat.
 • Eficiència en la realització d’activitats i en la consecució de resultats, fonamentada en el treball en equip i el predomini de relacions horitzontals.
 • Gestió participativa i responsable privilegiant sempre els interessos dels beneficiaris.
 • Aprenentatge conjunt, capacitació i desenvolupament del coneixement com un agregat indispensable, associat a la qualitat de les activitats que desenvolupa l’organització i al millor acompliment de professionals, col·laboradors i voluntaris.
 • Cooperació i col·laboració com a nord en les relacions amb els nostres parells i altres organitzacions i institucions vinculades al camp de les patologies congènites.
 • Estar present la perspectiva de gènere com un valor transversal inherent a l’organització.