Transparència

L’honestedat i la transparència de la nostra activitat i en la rendició de comptes és un dels nostres grans valors.

La Fundació CorAvant està inscrita al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 2546.

L’entitat treballa de manera coordinada amb diferents entitats que treballen en la millora de la qualitat de vida dels joves i adults amb cardiopatia a nivell municipal, comarcal i per demarcacions.

Es treballa  de manera conjunta amb les diferents entitats, serveis socials i d’altres serveis de la xarxa, tant pública com privada, per oferir una atenció multidisciplinària i a la vegada poder arribar al major nombre de persones possible.

 • Treball conjunt amb diferents institucions per tractar temes relacionats amb les cardiopaties congènites, l’àmbit social i de la salut:  Centres d’inserció laboral, punts INCORPORA i d’altres serveis de la xarxa pública i privada del territori català.
 • Treball  amb les  entitats següents del tercer sector:  Fundació Jubert Figueres, Taula del Tercer Sector, Observatori del Tercer Sector,  FCVS Federació catalana de voluntariat social, FEDER, Associació POVAC,  Especial de Treball SIFU, Federació ECOM, Fundació ECOM, Asociación Corazón y Vida de Sevilla, Fundación Menudos Corazones, Associació de Cardiopaties congènites, AACIC, entre d’altres.
 • Participació a la Trobada Anual  i Assemblea de ECHDO (Plataforma europea d’entitats de cardiopaties  congènites).
 • Treball en els següents hospitals de referencia.  Barcelona: Hospital Infantil i de la Dona Vall d’Hebron, Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau; Tarragona: Hospital de Santa Tecla, Hospital Joan XXII; Reus, Hospital Sant Joan; Girona, Hospital Josep Trueta; Sabadell, Hospital Parc Taulí; Tortosa, Hospital Verge de la Cinta; Lleida, Hospital Arnau de Vilanova.
 • Convenis de col·laboració amb diferents Universitats i equips de recerca reconeguts.

Registres d’entitats

 • Coordinadora Catalana de Fundacions.
 • Federació ECOM.
 • Fitxer d’entitats de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut amb el número 3628, en la tipologia Entitat de serveis a la joventut i en l’àmbit d’actuació Promoció de la salut.

Registres d’entitats municipals als següents ajuntaments:

 • Badalona, núm. 944.
 • Girona, núm. EH3279.
 • Lleida, núm. 1048.
 • Sabadell, núm. 1489.
 • Tarragona, núm. 1093.
 • Terrassa, núm. 1530.

Documentació legal

Certificat Compliance Penal

A través d’aquest apartat pretenem comunicar als membres dels nostres grups d’interès el nostre compromís sòlid amb l’ètica, el bon govern, el compliment normatiu i la diligència deguda.

CorAvant ha implementat, a través d’un tercer expert en Forensic & Compliance, el seu propi Model de Prevenció, Detecció i Gestió de Riscos Penals, adaptant-se així al règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques establert en el Codi Penal espanyol. Aquest tercer certifica l’adequació d’aquest Model de Prevenció de Delictes de CorAvant als requisits establerts pel Codi Penal espanyol i valorar l’esforç realitzat per una entitat com la nostra a implementar aquest tipus de sistemes de compliment de forma totalment voluntària i compromesa amb el comportament ètic i diligent.

A més, CorAvant compta amb el seu propi Codi de Bon Govern i Ètica, el qual és part essencial de la nostra cultura de compliment i fidel reflex del nostre compromís constant amb l’autoregulació, l’ètica, la integritat i la transparència. De la mateixa manera, la nostra Política Anticorrupció es consolida com un element crític del nostre model de compliment normatiu.

Per una altra banda, posem a disposició de tots els membres dels nostres grups d’interès el nostre Canal Ètic a través del qual poden comunicar, de forma estrictament confidencial i inclús anònima, possibles irregularitats, dubtes, consultes, etc.: https://canaletico.es/es/coravant. Aquest canal és gestionat per una empresa externa d’experts en Forensic & Compliance que s’encarreguen de garantir els més alts estàndards de confidencialitat, imparcialitat i minimització de conflictes d’interès, abans de traslladar l’expedient a la Compliance Officer. Des d’allà podreu accedir a les nostres principals normatives i polítiques.

En definitiva, CorAvant treballa de manera constant per situar-se  a la Vanguardia del compliment normatiu i l’ètica considerant intolerable i expressant formalment la nostra condemna a qualsevol il·legalitat o comportament que pugui ser titllat de no ser socialment responsable o poc ètic.

Pla d’Igualtat

La flexibilitat horària, la conciliació familiar i laboral, el teletreball, la presència equitativa d’homes i dones en el primer i segon nivell directiu, la formació, i la comunicació oral i escrita respectuosa, són els aspectes clau que les treballadores de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) destaquem en el Pla d’Igualtat de l’entitat.

A l’apartat de qui som d’aquesta web, també pots consultar les memòries anuals de l’entitat.

Documentació 2021

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.

Documentació 2020

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.

Documentació 2019

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.

Documentació 2018

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.

Documentació 2017

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.

Documentació 2016

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.