Transparència

L’honestedat i la transparència de la nostra activitat i en la rendició de comptes és un dels nostres grans valors.

La Fundació CorAvant està inscrita al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 2546.

L’entitat treballa de manera coordinada amb diferents entitats que treballen en la millora de la qualitat de vida dels joves i adults amb cardiopatia a nivell municipal, comarcal i per demarcacions.

Es treballa  de manera conjunta amb les diferents entitats, serveis socials i d’altres serveis de la xarxa, tant pública com privada, per oferir una atenció multidisciplinària i a la vegada poder arribar al major nombre de persones possible.

 • Treball conjunt amb diferents institucions per tractar temes relacionats amb les cardiopaties congènites, l’àmbit social i de la salut:  Centres d’inserció laboral, punts INCORPORA i d’altres serveis de la xarxa pública i privada del territori català.
 • Treball  amb les  entitats següents del tercer sector:  Fundació Jubert Figueres, Taula del Tercer Sector, Observatori del Tercer Sector,  FCVS Federació catalana de voluntariat social, FEDER, Associació POVAC,  Especial de Treball SIFU, Federació ECOM, Fundació ECOM, Asociación Corazón y Vida de Sevilla, Fundación Menudos Corazones, Associació de Cardiopaties congènites, AACIC, entre d’altres.
 • Participació a la Trobada Anual  i Assemblea de ECHDO (Plataforma europea d’entitats de cardiopaties  congènites).
 • Treball en els següents hospitals de referencia.  Barcelona: Hospital Infantil i de la Dona Vall d’Hebron, Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau; Tarragona: Hospital de Santa Tecla, Hospital Joan XXII; Reus, Hospital Sant Joan; Girona, Hospital Josep Trueta; Sabadell, Hospital Parc Taulí; Tortosa, Hospital Verge de la Cinta; Lleida, Hospital Arnau de Vilanova.
 • Convenis de col·laboració amb diferents Universitats i equips de recerca reconeguts.

Registres d’entitats

 • Coordinadora Catalana de Fundacions.
 • Federació ECOM.
 • Fitxer d’entitats de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut amb el número 3628, en la tipologia Entitat de serveis a la joventut i en l’àmbit d’actuació Promoció de la salut.

Registres d’entitats municipals als següents ajuntaments:

 • Badalona, núm. 944.
 • Girona, núm. EH3279.
 • Lleida, núm. 1048.
 • Sabadell, núm. 1489.
 • Tarragona, núm. 1093.
 • Terrassa, núm. 1530.

Documentació legal

Pla d’Igualtat

La flexibilitat horària, la conciliació familiar i laboral, el teletreball, la presència equitativa d’homes i dones en el primer i segon nivell directiu, la formació, i la comunicació oral i escrita respectuosa, són els aspectes clau que les treballadores de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) destaquem en el Pla d’Igualtat de l’entitat.

Consulta les memòries anuals de l’entitat

Documentació 2022

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.

Documentació 2021

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.

Documentació 2020

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.

Documentació 2019

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.

Documentació 2018

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.

Documentació 2017

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.

Documentació 2016

Inclou balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria abreujada de l’exercici, subvencions i donacions, ingressos i despeses.