Projecte d’acollida a persones d’Ucraïna que fugen de la guerra

El projecte ha acollit a 59 persones: 26 menors d’edat (entre 4 mesos i 17 anys) i 33 persones adultes (31 dones i 2 homes d’entre 18 i 63 anys).

Sensibles a la situació que està vivint la població d’Ucraïna, la Fundació CorAvant, amb col·laboració de l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC), durant el mes de març de 2022 inicia el projecte d’acollida de famílies ucraïneses que fugen del conflicte bèl·lic; especialment a aquelles que tenen infants amb cardiopatia congènita, o altres patologies cardíaques, i que no podran rebre atenció als hospitals d’Ucraïna.

El dia 15 de març de 2022, dos voluntaris de la Fundació CorAvant, van marxar cap a Polònia, primer a la frontera amb Ucraïna i després a Cracòvia, amb l’objectiu de valorar el tipus de suport que es precisava i així fer propostes a la Fundació sobre la situació en el terreny.

Una de les primeres propostes pactades amb els centres d’acollida de Cracòvia va ser la d’ajudar a desplaçar famílies cap a Catalunya i davant d’aquesta petició, juntament amb altres entitats sensibles a la causa, organitzem un autocar per poder fer el desplaçament de forma segura i tranquil·la.

Totes les famílies ucraïneses van passar per un seguit d’entrevistes per tal de presentar el recurs d’acollida a famílies i informar també de la situació legal i tramitacions que es requereixen fer segons la directiva europea del 25 de febrer de 2022. La Unió Europea (UE) ha decretat que totes les persones que surten d’Ucraïna fugint del conflicte bèl·lic es consideraran ciutadanes europees de ple dret, disposant de tres mesos per regularitzar la seva situació i així poder continuar gaudint d’aquest estat durant un any, prorrogable a tres.

Des de la Fundació CorAvant volem complementar la protecció legal que ha ofert la UE amb l’acollida –entesa com a allotjament, acompanyament emocional i ajuda en tot el que puguin necessitar– a través de famílies acollidores residents a Catalunya. És per aquest motiu que el projecte també compta amb el suport dels recursos dels diferents dispositius de les administracions locals i dels governs autonòmic i estatal.

Cada una de les famílies acollidores haurà de disposar no solament d’espai i de capacitat econòmica, sinó també de disponibilitat de temps, dedicació i esforç en integrar dins la seva unitat familiar a la família acollida. També s’ha de tenir en compte la diferència en l’idioma, els canvis en les relacions familiars, convivència, hàbits alimentaris, rituals, cultura, religió, entre molts altres hàndicaps que apareixen el procés d’acolliment de persones que han hagut de marxar de casa seva a causa d’una guerra.

La Fundació CorAvant compta amb un equip d’experts en tractar persones que estan passant per moments de crisis i podem donar-los suport en tot el procés, ja que ens trobem davant de persones tristes, cansades, desubicades i amb molta por; i és molt important poder fer una bona acollida, acompanyament i respectar les seves necessitats i el temps per situar-se i acceptar la seva nova situació que estan vivint de forma forçada i no desitjada.

La Fundació i l’AACIC tenim experiència en projectes de suport a refugiats des de l’any 2015 a causa de la guerra a Síria, on es va treballar intensament a Grècia i a Turquia amb el suport d’ACNUR per tal de detectar infants amb cardiopatia per ser atesos adequadament als hospitals de referència amb la possibilitat de ser traslladats a l’estat espanyol. I també va iniciar el projecte de suport als infants amb cardiopatia que viuen als campaments del Sàhara Occidental.

Objectius generals del projecte

 • Que les famílies acollidores del territori català acullin famílies ucraïneses que marxen del conflicte bèl·lic.
 • Detectar infants amb cardiopatia congènita que no podran ser atesos pels hospitals d’Ucraïna i desplaçar-los a Catalunya per a poder rebre l’atenció medica específica que necessiten.
 • Donar suport a l’hospital de Lviv en les necessitats de material que plantegin i en el desplaçament d’infants amb malaltia que valorin que no els podran atendre, tenint en compte que no es faran desplaçaments d’infants ingressats, sinó d’infants en llista d’espera.

Objectius específics del projecte

 • Facilitar el trasllat de les famílies Ucraïneses fins a Espanya.
 • Proporcionar una família d’acollida.
 • Realitzar un procés d’idoneïtat d’acollida.
 • Facilitar els recursos necessaris a les famílies amb infants malalts.
 • Facilitar material de suport a les famílies d’acollida en català i a les famílies acollides amb ucraïnès.
 • Proporcionar un seguiment d’acompanyar, orientar i donar suport tant a les famílies d’acollida com les famílies acollides.

Activitats del projecte

 • Gestions amb els directius de l’Hospital de Lviv per a la recepció de material quirúrgic i pediàtric, per tal de poder continuar l’activitat de l’hospital. Aquestes gestions es fan amb el suport del Ministerio de Sanidad del Govern central i d’altres organitzacions.
 • Informació i assessorament a famílies que estan a Ucraïna i volen sortir del país per ser beneficiàries del projecte de la Fundació CorAvant. Es gestionen transports públics i de la Creu Roja Internacional a Ucraïna pel trasllat fins a la frontera amb Polònia fins als centres d’acollida de Cracòvia perquè puguin descansar uns dies. Un cop allà, es fa l’estudi del sistema de trasllat més adequat segons les necessitats i possibilitats: autocars organitzats, autocars de línia o furgonetes. Les famílies amb infants amb malaltia o discapacitat es traslladen amb avió fins a Barcelona.
 • Acollida i seguiment de famílies ucraïneses amb famílies d’acollida amb la gestió dels recursos disponibles per part de les administracions competents i la captació d’altres recursos per part d’altres organitzacions i entitats.

Metodologia per a l’acolliment de famílies

Totes les famílies que s’ofereixen com a famílies acollidores passen per un procés de selecció i preparació.

Amb les famílies ucraïneses, la traductora del projecte realitza un seguit d’entrevistes i contactes per tal d’estudiar les seves característiques i necessitats.

Un cop fet el procés de selecció es realitza una fase d’idoneïtat en la qual s’estudien les dues famílies. Per a les famílies ucraïneses que van arribar en l’autocar, es van fer les entrevistes en els centres d’acollida de Cracòvia i les van realitzar els voluntaris que es van desplaçar durant uns dies al terreny.

Un cop s’ha establert l’acolliment d’una família ucraïnesa amb una família d’acollida s’inicia un segon procés de presentació i seguiment.

 • Acolliment: el dia de l’arribada de la família ucraïnesa, la família, la tècnica professional de la Fundació CorAvant i la traductora fan la benvinguda de forma presencial. A més, se’ls entrega els dossiers informatius en els dos idiomes que hem creat i es demanen els documents de formalització. A les famílies ucraïneses se’ls demanen tots els documents acreditatius (passaport, partides de naixement dels menors, entre d’altres). A les famílies acollidores es demana el DNI de tots els membres de la unitat familiar i el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual de tots els majors d’edat. També es demana que autoritzin a la Fundació a tenir les seves dades personals, drets d’imatge i a signar el document de compromís d’acollida. Tots aquests documents els hem elaborat des de l’entitat.
 • Uns dies després de l’acollida es realitza un seguiment telefònic amb la professional de la Fundació CorAvant o la traductora, segons les necessitats que puguin aparèixer durant els primers dies tant per a la família d’acollida com per a la família acollidora.
 • En un màxim de deu dies, la tècnica fa una visita de seguiment juntament amb la traductora per a valorar com va el procés d’acolliment, si s’ha pogut començar a tramitar la documentació necessària i si hi ha dificultats.
 • Després es va fent un seguiment telefònic o amb videotrucada en funció de les necessitats que puguin aparèixer per part d’ambdues famílies (l’acollida i l’acollidora).
 • També hi ha dos grups de WhatsApp: un per a famílies acollides (gestionat per la traductora) i l’altre per a les famílies acollidores (gestionat per la tècnica de seguiment de les acollides).

Recursos del projecte

Per a poder dur a terme el projecte comptem amb diversos recursos.

Recursos externs

 • Recursos de les administracions competents: per a municipis de menys de 20.000 habitants és el Consell Comarcal i per a municipis de més de 20.000 habitants és l’Ajuntament.
 • Consolat d’Ucraïna.
 • Ministerio d’igualtat i migracions del Govern estatal i del Ministerio de Defensa per preparar els traslladats amb avions adaptats de les famílies amb infants amb discapacitat.
 • Secretaria de Migracions de la Generalitat de Catalunya.
 • Serveis i recursos de la xarxa pública d’acollida
 • Comunitat Ucraïnesa de cada territori.
 • Guia sobre protecció a Espanya per a persones afectades per la guerra a Ucraïna: www.cear.es
 • Centres d’acollida de Cracòvia i de Varsovià (Polònia)

Recursos interns de la Fundació CorAvant

 • Dossier informatiu en català per a les famílies d’acollida.
 • Dossier informatiu en ucraïnès per a les famílies acollides.
 • Grups de WhatsApp per a les famílies d’acollida i les famílies acollides.
 • Web de la Fundació CorAvant.
 • 1 Traductora-intèrpret d’ucraïnès.
 • 2 tècniques d’atenció psicosocial del projecte expertes en situacions de crisi i en temes de conflicte bèl·lic
 • 11 membres de l’equip de voluntariat per vàries funcions com, voluntariat de terreny a Polònia, suport a les famílies acollides, suport a la gestió dels trasllats dels municipis d’Ucraïna- Polònia fins a Catalunya, entre d’altres.
 • 1 administrativa i 1 auxiliar administratiu.