Editorial

  Reeducació Postural Global

  Reeducació Postural Global

  La Reeducació Postural Global es pot aplicar a qualsevol edat i consisteix en la realització d’una sèrie d’exercicis d’estirament global (postures) que van evolucionant des d’una posició inicial, gairebé sense tensió, fins a una posició final d’un estirament progressiu. Sempre respectant les possibilitats de cada persona.


  Marc Antoni Broggi

  Prendre consciència

  Ser conscients de què passa, de què cal fer, de les opcions que tenim en un moment donat, dels seus límits i les seves dificultats, és una opció valenta, lúcida i saludable. I és l’actitud recomanable, tant per al malalt com per als que el volen ajudar, siguin professionals o familiars.